Video fragmenten

Hier vindt u enkele video fragmenten van door Ecodor gerealiseerde projecten. 

Verstuivers in de nok van de hal gemonteerd onder de dakluiken in een composteerloods. Om te ontgeuren wordt een productmengsel water: Ecodor EC250 verneveld.


Ecodor Hogedruk vernevelsysteem met hogedruk verstuivers gemonteerd boven slib opvangbak.
Ontgeuringsproduct Ecodor EC250 wordt verneveld om de gedurende het laden en lossen van het slib in de slibbak de vrijkomende geuren te neutraliseren.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij afvalverwerkingsbedrijf.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij GFT verwerkingsbedrijf.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij opslag afvalwaterzuiveringsslib.

Ecodor ontgeur installatie bij slachtafvalverwerker.

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor