Industrieële geurbestrijding, ontgeuring Industrie

Voor de industriële markt levert Ecodor systemen voor: geurbestrijding, stankbestrijding, stofbestrijding en luchtbevochtiging. Voor al deze problemen worden er vernevel-installaties op maat ontworpen en in eigen beheer geïnstalleerd.
Ecodor ontgeuringsproducten zijn volledig natuurlijke producten die effectief organische geuren afbreken.
 
De krachtige samenstelling van de Ecodor producten zorgen ervoor dat de afbraak en neutralisatie van de organische moleculen die stank veroorzaken versneld wordt en elimineert zodoende de bron van de geur.

Een reukloze, geurvrije omgeving is het resultaat!

Ecodor ontgeuringsproducten kunnen verspreid worden door het te vernevelen in de ruimte en/of in een afgaskanaal, of door het direkt op de geurbron te vernevelen. De geurbestrijding kan gebeuren op vaste, geprogrammeerde tijdstippen en tijdsduren gedurende een periode van 24 uur. Het besturingssystemen kunnen gebruikt worden 'wanneer het nodig is' of volledig geautomatiseerd.

Voordelen van het Ecodor ontgeuringsysteem t.o.v. overige ontgeuringssystemen:
- inspelen op schommelingen in geuremissies
- direct in- en uit te schakelen afhankelijk van behoefte
- lage investeringskosten
- ongevaarlijk voor mens, dier en/of milieu.

Klik HIER voor een overzicht van onze referenties.

Subcategorieën

thumb_air-pollution.jpgDe markt biedt een scala van producten om de uitstoot van stank tegen te gaan.
Deze apparaten brengen echter hoge investeringskosten met zich mee, omdat ze berekend zijn op een maximale stank-emissie. Echter de gemiddelde stank-emissie ligt meestal veel lager.

Ecodor biedt flexibele biologische systemen aan, waarmee ingespeeld kan worden op de schommelingen in de stank-emissie. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee.


De systemen zijn naar behoefte instelbaar, kennen lage investeringskosten in aanschaf van apparatuur en pieken in stankemissie kunnen ondervangen worden.

Ecodor producten zijn bereid door fermentatie van plantenextracten. In deze vloeistoffen zijn o.a. enzymen aanwezig. Enzymen hebben een katalyserende werking op organische materialen, dus ook op geurmoleculen. Het afbraakproces van deze moleculen verloopt bij normale omstandigheden traag.
Ecodor producten versnellen het afbraakproces aanzienlijk, waardoor de geur binnen enkele seconden wordt geneutraliseerd. Van dit principe wordt al gebruik gemaakt bij verschillende biologische geurbestrijdings-methoden, zoals biobedden en BioTrickling-filters, waar constant enzymen worden aangemaakt.
Het bijzondere van geurverwijdering met Ecodor is dat de stankbron beneveld wordt op het moment dat dit nodig is. Daardoor kan Ecodor een effectieve aanvulling vormen op bestaande en kostbare luchtreinigings-systemen die in bepaalde gevallen niet voldoen.

Er bestaan talloze soorten enzymen, die elk voor zich slechts effectief zijn bij de afbraak van een beperkt aantal geurmoleculen. Ecodor heeft de beschikking over verschillende uitgebreide cocktails van enzymen die vele verschillende reacties kunnen versnellen.

Ecodor producten zijn hierdoor zeer breed toepasbaar en bieden daarmee een doeltreffende oplossing voor veel verschillende stankproblemen.

Verdund in water word het Ecodor product verneveld over de geurbron of in het leidingwerk van het afgaskanaal, waardoor veel verschillende organische geurmoleculen door de dampdruppeltjes worden geadsorbeerd.

Uitgebreide testen hebben aangetoond dat Ecodor producten absoluut veilig zijn voor mens en dier.
Ecodor producten irriteren niet, zijn niet giftig, niet vlambaar en zijn biologisch afbreekbaar.

Ecodor producten bevatten geen levende micro-organismen en zijn dus bacterievrij. Bij toepassing hoeven geen speciale behandelingsvoorschriften in acht te worden genomen.
De Ecodor concentraten zijn in principe onbeperkt houdbaar. Pas wanneer het concentraat met water wordt verdund, kan het worden toegepast.

Ecodor producten worden toegepast via verschillende installaties, afhankelijk van waar het product verneveld dient te worden.
Zo kan bijvoorbeeld bij verneveling worden gekozen voor plaatsing van verstuivers die binnen een gebouw de vloeistof vernevelen. De gevormde mist zal dan lang blijven bestaan.

Voor gebruik buiten kunnen mistventilatoren worden ingeschakeld die de vloeistof vernevelen en wegblazen over een grote afstand. Elke installatie kan volledig worden geautomatiseerd en gestuurd worden door relatieve vochtigheid, temperatuur van het te reigingen gas of door windrichting.
Verder kunnen aan/uit cycli of bedrijfstijden cycli worden ingesteld. Automatische besturing door een bestaand proces-automatiseringssysteem is ook mogelijk.

De effectiviteit van Ecodor producten zijn niet exact aan te geven, omdat het rendement afhankelijk is van talloze geurcomponenten en diverse varianten.

Bepalend voor een hoge effectieviteit is in elk geval wel, dat de vernevelde druppeltjes langdurig blijven zweven en met elkaar een groot contactoppervlak vormen. Hierdoor treedt binnen de druppels adsorptie op van de geurmoleculen, waardoor in enkele seconden de geur wordt geneutraliseerd. Een reukvrije omgeving is het resultaat.
Ecodor maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur die corrosievrij is, een hoog bedieningsgemak kent en lage onderhoudskosten vereist.

Ecodor producten kunnen met succes o.a. ingezet worden in:

Ecodor's engineerings afdeling ontwerpt en bouwt elk type ontgeuringssysteem welke wordt gebaseerd op de specifieke behoefte van de klant.


Ecodor ontwerpt systemen voor zowel (gesloten) binnen ruimte, afgaskanalen alswel systemen voor in de open lucht.
De systemen kunnen volledig automatisch worden aangestuurd door bijvoorbeeld windrichting, tijdcycli, andere externe aansturingen of ze kunnen simpelweg handmatig aan/uit geschakeld worden.

Ecodor ontgeuringsproducten elimineren geuren snel, en op een natuurlijke wijze.

Onze technologie is in staat uw geuroverlast te beheersen zonder gebruik te maken van milieu-onvriendelijke chemicaliën en/of maskeringsproducten.

De in de Ecodor producten (planten-extracten) aanwezige enzymen werken als een katalysator voor de bacteriën die aanwezig zijn in de lucht en zetten deze aan tot een snellere vernietiging van de geur.

Hieronder volgt een overzicht van momenteel beschikbare industriële ontgeuringsproducten, welke wij als concentraat aanleveren.

Hier vindt u enkele video fragmenten van door Ecodor gerealiseerde projecten. 
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal door Ecodor gerealiseerde projecten.
Klik hier als u een beknopte referentie lijst als Adobe PDF bestand wilt downloaden. 

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor