Ecodor ontgeuringsproducten worden toegepast via verschillende soorten ontgeuringsinstallaties, afhankelijk van waar het product verneveld dient te worden.

Zo kan bijvoorbeeld bij verneveling worden gekozen voor plaatsing van verstuivers die binnen een gebouw de vloeistof vernevelen.
De gevormde mist zal dan lang blijven bestaan.

foggerfan_animatie
Voor gebruik buiten kunnen ventilatoren worden ingeschakeld die de vloeistof vernevelen en wegblazen over een grote afstand. Elke installatie
kan volledig worden geautomatiseerd en gestuurd worden door relatieve vochtigheid, temperatuur van het te reinigen gas of door windrichting. Verder kunnenaan/uit cycli of bedrijfstijden cycli
worden ingesteld. Automatischebesturing door een bestaand proces-automatiseringssysteem is ook mogelijk.

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor